Telefoon:  020 6155842


Telefoon:  020 6155842


Telefoon:  020 6155842

DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.

Telefoon:  020 6155842

Ga naar de inhoud
NL | EN
DOORGAAN IN 2021
Op zoek naar een goed, en dus betrouwbaar Administratiekantoor in Amsterdam. En dan?

Aangifte Inkomstenbelasting 2020
De meeste inwoners van Nederland moeten aangifte Inkomstenbelasting doen. Wanneer u geen uitstel aanvraagt moest u voor 8 mei 2021 de aangifte Inkomstenbelasting hebben gedaan. Heeft u nog geen aangifte gedaan, dan ontvangt u eerst een herinnering van de Belastingdienst. Reageert u daar op tijd op dan ontloopt u een boete. Scholtz Administraties levert aangiftehulp op maat. U kunt kiezen voor een persoonlijk afspraak op locatie, of voor de inzet van videobellen. Onze voorkeur heeft een persoonlijk afspraak op locatie, maar het valt te begrijpen als u daar liever van af ziet.

Betaal niet te veel Belasting, voorkom dat u geld laat liggen. Ontving u geen uitnodiging van de Belastingdienst om aangifte Inkomstenbelasting te doen, goede kans dat u juist dan geld terug kunt krijgen. De Belastingdienst is niet altijd op de hoogte van mogelijke aftrekposten, of wijziging van persoonlijke omstandigheden.

Aangiftehulp van Scholtz Administraties kost in de meeste gevallen van mensen met een arbeidsovereenkomst of uitkering niet meer dan 50 Euro inclusief Btw. Dat is inclusief een kort telefonisch voorgesprek, check op noodzakelijke bescheiden en bewijzen, inclusief afspraak waarbij de aangifte Inkomstenbelasting 2020 zal worden ingediend.

Expats en andere nieuwkomers zitten vaak met vragen over het Nederlands belastingsysteem. Stel die vragen tijdens de afspraak voor de Inkomstenbelasting. Algemene vragen kunnen meestal direct worden beantwoord. Meer persoonsgebonden adviesvragen kunnen tijd en onderzoek vergen. U begrijpt dat een afspraak over de redelijke meerkosten gemaakt zal worden.

Belastingaanslag Inkomstenbelasting 2020

Heeft u aangifte Inkomstenbelasting gedaan of laten doen, dan ontvangt u van de Belastingdienst een aanslag Inkomstenbelasting. Op de aanslag staat vermeld wat u moet betalen of moet terugkrijgen aan Inkomstenbelasting. Wanneer de Belastingdienst afwijkt van de aangifte, dan kunt u binnen 6 weken in bezwaar gaan.

Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting 2021

Wellicht heeft u al een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2021 ontvangen, of weet u nu al dat u voor het jaar 2021 Inkomstenbelasting moet betalen of terugkrijgen. Zeker om te voorkomen dat u een 'onzichtbare' schuld opbouwt is het wijs om uw rechten en verplichtingen voor het jaar 2021 goed te schatten, en eventueel een Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting 2021 aan te vragen. Zo voorkomt u sparen bij de Belastingdienst, of een onaangename verrassing in het nieuwe jaar.

Toeslagen Controleren, Een Goed Idee

Voorlopig zitten we met het Nederlandse "Toeslagen" systeem opgescheept. Ontvangt u Kinderopvangtoeslag, Huurtoeslag of Zorgtoeslag van de overheid dan moet u voortdurend controleren of u niet te veel (of te weinig) ontvangt. Ook van wijzigingen in persoonlijke omstandigheden moet u aangifte doen. Daarmee voorkomt u net zo goed de 'verborgen' schulden waar iedereen zo bang voor is, als ook boetes. Het is een goede gewoonte om bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting de hoogte van de aanspraak op Toeslagen te controleren.


Scholtz Administraties - Bezoekadres (alleen op afspraak): Berenstraat 7 Amsterdam
Postadres: Waregemstraat 18 1066 TL Amsterdam - Kamer van Koophandel 68116128
Scholtz Administraties - Bezoekadres
(alleen op afspraak):
Berenstraat 7 Amsterdam
Postadres: Waregemstraat 18 1066 TL Amsterdam
Kamer van Koophandel 68116128
Scholtz Administraties - Bezoekadres (alleen op afspraak):
Berenstraat 7 Amsterdam
Postadres: Waregemstraat 18 1066 TL Amsterdam
Kamer van Koophandel 68116128
Terug naar de inhoud