Telefoon:  025-2543710

Telefoon:  025 2543710

Telefoon:  025 2543710

DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.

Telefoon:  025-2543710
Ga naar de inhoud
NL | EN
DOORGAAN IN 2023
Op zoek naar een goed, en dus betrouwbaar Administratiekantoor. En dan?

Overstappen Administratiekantoor

De keuze om over te stappen van het ene Administratiekantoor naar het andere is een belangrijke stap. In het beste geval verloopt die met medewerking van alle betrokkenen. In het ergste geval lijkt de overstap op een echtscheiding waar de vertrekkende partner een nieuwe liefde heeft. In geen geval mag het overstappen van Administratiekantoor betekenen dat delen van de administratie verloren zullen gaan.

Heeft u eenmaal de beslissing genomen om over te stappen, dan is het maken van een goede checklist belangrijk. Heeft u bijvoorbeeld ooit een boekenonderzoek van de Belastingdienst gehad, dan wilt u in bezit blijven van het controleverslag.

Administratie
Alles wat u het Administratiekantoor brengt aan administratie, dat blijft van u. En zover u delen van uw administratie nog niet retour heeft ontvangen, zal uw Administratiekantoor uw administratie op eerste verzoek gereedmaken voor afhaling. Daar is een uitzondering op, in het geval er openstaande facturen bestaan die u nog moet voldoen. Dan kan het Administratiekantoor het recht op retentie inzetten.

Computer-administratie
Zodra u de historische cijfers van de administratie binnen de bedrijfsvoering gebruikt, bijvoorbeeld om resultaten van vandaag te vergelijken met voorgaande jaren, heeft voortzetting van de administratie met dezelfde boekhoudsoftware de voorkeur. Het converteren van computerbestanden gaat zelden vlekkeloos, een harde knip in de administratieve verwerking vanwege het gebruik van andere boekhoudsoftware levert jaren ergernis op. Onbedoelde trendbreuken vormen ook nog eens een fiscaal risico. Beschikt u zelf over de boekhoudsoftware is er geen probleem. Wordt uw administratie verwerkt met behulp van boekhoudsoftware van uw huidig Administratiekantoor, dan is behoud van de Computer-administratie een belangrijk aandachtspunt binnen de overstap.

Een Administratiekantoor is niet verplicht een back-up van de Computer-administratie te verstrekken. U heeft recht op een afschrift van de administratieve verwerking. Het Administratiekantoor kan er voor kiezen medewerking te beperken tot het printen van de administratieve verwerking, op papier of pdf-formaat. Waarom heeft u geen recht op een back-up? Aan de inrichting van een Computer-administratie is in meer of mindere mate intellectueel eigendom verbonden, bezit van het Administratiekantoor. In veel gevallen zal tegen een redelijke financiƫle vergoeding een back-up worden verstrekt.

Belastingaangiften En Overige Opgaven
Als het goed is dan heeft het Administratiekantoor u op de hoogte gehouden van de aangiften en overige opgaven die namens u werden ingediend, en heeft u voor akkoord getekend. Zijn er aangiften Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Loonbelasting of overige aangiften en opgaven als van werknemer-gegevens niet in uw bezit? Zorg dat deze (nogmaals) aan u worden verstrekt.

Corrigeren Belastingaangifte

Het belastingrecht verlangt consistent  gedrag. De ondernemer, of het Administratiekantoor namens de ondernemer, heeft bij de winstbepaling (meer dan eens) gebruik gemaakt van eenmalig keuzerecht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de auto (van de zaak). Een overstap naar een ander Administratiekantoor geeft geen recht keuzes te herzien. En welke keuzes gemaakt zijn blijkt vaak pas bij bestudering van de administratie van vorige boekjaren. Al stapt u over bij het begin van een nieuw belastingjaar, op enig moment kan het gebeuren dat blijkt dat er in een eerder belastingjaar een ongelukkige keuze werd gemaakt, of een belastingverplichting onjuist (te hoog of te laag) werd aangegeven. Het kan zijn dat het een niet zonder goede reden gecorrigeerd kan worden, en dat het ander gecorrigeerd moet worden.
Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes
Kamer van Koophandel 68116128
Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes
KvK 68116128
Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes - Kvk 68116128
Terug naar de inhoud