Administratie En Belastingkundigen Scholtz & Partners - Scholtz & Partners

SCHOLTZ & PARTNERS
Administratie- En Belastingkundigen
Ga naar de inhoud

.WELKOM
Sinds 1982 zijn wij actief als adviseur (administratie- en belastingkundigen) van MKB (-ers met hun privé-huishouden). In het team een RB, er is aansluiting op het kenniscentrum van Register Belastingadviseurs en de PE. Vanwege automatisering zijn wij na verstrijken van de jaren steeds minder van de bonnetjes, en meer van de andere kwesties. King, Exact en gelijkwaardige software voor het cijferwerk, tot de andere kwesties behoort steeds vaker raad en juridische bijstand.

Klanten (in spé) die de administratie willen uitbesteden zijn uiteraard nog steeds welkom, maar er is een goede kans dat u helder advies zoekt. Die is hier aan het goede adres. Advies betreffende de inrichting van een administratie, de administratieve met de lange reeks fiscale verplichtingen vormen de hoofdmoot van onze werkzaamheden.

Over juridische bijstand afkomstig van een belastingadviseur/kansen missen even dit: de act met het witte konijn dat tijdens de beroepsfase uit de hoed van de belastingadviseur getrokken wordt is iets uit het verleden aan het raken. Althans, inbreng van foefjes van de belastingadviseur na de bezwaarfase leveren in afnemende mate voor de belastingplichtige een positief resultaat op. En dus zien we het witte konijn ook minder en minder, en goed (en slecht) advies van een belastingadviseur gedurende de bezwaarfase krijgt meer gewicht. Tijdens de fase van het bezwaar vormen standpunten van de belanghebbende geen juridisch foefje of wit konijn (bedacht door de belastingadviseur). Dus stel uw vraag op tijd.
Wij zijn gespecialiseerd in Toeslagen
Wij zijn gespecialiseerd in  WOZ
Wij zijn gespecialiseerd in Autobelastingen
Wij zijn gespecialiseerd in ZZP thema's
STARTERS
Startende ondernemers zijn er in vele soorten en maten. Binnen de zogenoemde groep ZZP'ers zijn pseudo-ondernemers (personeel zonder rechten) geen uitzondering. Het aantal mensen dat als ondernemer vooruit denkt, investeert en met een investering zelfstandig een bron van inkomen verwerft is al een stuk kleiner. En een absolute minderheid van ondernemingen start met personeel, doorgaans niet zonder de 'zekerheid' van externe financiering, van bank, familie en/of subsidieverstrekker. Bij voorbaat sluiten wij niet een bepaalde soort of maat ondernemer uit, of hebben wij een voorkeur die aan soort of maat kleeft. Geschiktheid voor elkaar is wat we allemaal zoeken.

Wij dragen graag bij aan een al goed bedrijfsplan. Dat plan mag best een ruwe diamant zijn, hier is niemand vies van een beetje slijpen en poetsen. Maar, het blijft het plan van de ondernemer....!
STEL UW BELASTINGVRAAG AAN ONS
Uw gegevens worden verzonden over een beveiligde verbinding, en niet gebruikt voor onbedoelde doeleinden. Om zeker te zijn dat de goede persoon met u contact zal opnemen is het vriendelijke verzoek uw aanvraag (2e pagina) toe te lichten (met uploads). De eerste reactie is vrij van kosten, en bevat in het geval van een bezwaar tegen een besluit een indicatie betreffende haalbaarheid.
DOWNLOADS
WOZ, Inkomensafhankelijke Regelingen, Privé-bijtelling auto, de DBA zijn voorbeelden van nauwelijks en in onze ogen slecht bevochten bronnen van ergenis. Getroffenen of aspirant treffers kunnen vaak niet de financiële middelen verzamelen nodig om in verzet te komen, of luisteren simpelweg naar de opvatting die het hardst rondzingt.

Onderstaande stukjes zijn gemakkelijk te downloaden. Belanghebbenden sturen ze door naar boekhouder of adviseur. Voor vragen of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar. En mocht iemand een welkome bijdrage leveren aan de inhoud zal die zeker opgenomen worden in een volgende versie.
KINDEROPVANGTOESLAG
Van de Inkomensafhankelijke regelingen is de Kinderopvangtoeslag de regeling met de meeste kans op problemen. Corrigeert Belastingdienst Toeslagen omdat niet aan de voorwaarden werd voldaan dan is de correctie 100% + kosten. Van de berichtgeving rond 'fraude' met Kinderopvangtoeslag moet begrepen zijn dat gratis niet bestaat. Niemand betaalt een 'eigen bijdrage' want het begrip 'eigen bijdrage' bestaat formeel niet.

Ouders die volledig en op tijd de rekening betalen, zonder voorbehoud en op tijd wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst Toeslagen, zijn die zeker van het recht op Kinderopvangtoeslag? Lees Verder.
PRIVEGEBRUIK AUTO VAN DE ZAAK Handelingen Tweede Kamer, artikel 3.20 Wet IB
Aanleiding een bijzondere regeling voor het privégebruik van een auto van de zaak te treffen, was de wens dit gebruik op een praktisch uitvoerbare wijze bij de belastingheffing tot uitdrukking te brengen. Vrijwel iedereen kent het forfait in %, minder weten over de maximale bijtelling in Euro. Het idee van de maximering stamt uit het guldentijdperk (vergaderjaar 1949-1950).

Terwijl de auto anno 2017 optioneel is uitgerust met een boordcomputer (die op een praktisch uitvoerbare wijze ritten betrouwbaar registreert), is het dan zo vanzelfsprekend dat een forfaitaire onttrekking als grondslag voor belastingheffing dient?

WOZ IS GEBASEERD OP FICTIE artikel 17 Wet WOZ
"De waarde (van een onroerende zaak) wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen."

Wordt de eigenaar van de woning op niet eigen grond (erfpacht) aangeslagen voor de grond die niet van hem is?
EXPATS
If you are an expat looking for financial and fiscal guidance, we have you covered. We have been serving the Expat community for over 10 years on all matters from taxes, social security and pensions to legal matters relating to employment in the Netherlands. If you're the employer or the employee; we have the answers. Preferable quick and fast.

Moving from one legal system to another creates opportunities. We offer a wider perspective than just the basics.

For those looking for a bit of adventure, we offer 'on the road'service. Give us a call and we will meet you on site or even take you to your destination with a fully equiped car (including 220V and internet). That is right. For your next trip, you can book us and a licensed tax advisor will be driving the car/mobile office. A great way to learn about your possibilities on the way from A to B.
ONOPGEMERKT
CryptoGeld
Er zijn een aantal fiscale aspecten aan Cryptogeld die onderbelicht of zelfs onbelicht blijven. Zo ernstig dat men zich kan afvragen of Cryptogeld niet een ander soort belangstelling verdient dan dat het vandaag krijgt. Diegene die iets met Bitcoin of soortgelijken wil doen; die moet zich vooral niet laten tegenhouden. Maar stap er met open ogen in. Zou toch het motto moeten zijn. Het is 2017. Onderbelicht is de vraag hoe crypto een dataversleuteling van 2017 is met een computer van zeg 2023. Diegene die de verleiding niet kunnen weerstaan om Cryptogelden buiten de grondslag Box 3 te houden kunnen wel eens een belangrijke vergissing begaan. Want geheel onbelicht blijft de facilitering van het Cryptogeld vanwege onder andere EU lidstaten. Een facilitering die geheel haaks staat op de bewering dat Cryptogeld een bedreiging of concurrent voor het wettige betaalmiddel zou kunnen zijn. Tot enkele jaren geleden was er btw verschuldigd over de verkooptransactie van Cryptogeld. Diegene die een Bitcoin verkocht was btw verschuldigd, tegen het hoge tarief. En verkopers van Bitcoin werden daadwerkelijk voor de btw aangeslagen, met boete en rente erbij.
Gepubliceerd door R Renique - 14/11/2017
Wij werken samen met Drijfhout
Wij werken samen met RB
Wij werken samen met Hoogesteger & Boerman
Wij werken samen met Qbist
ONDERZOEK GELD
Niet voor het eerst eind jaren '80 van de vorige eeuw, vervolgens 20 jaar later blijken goud en zilver hun aantrekkingskracht niet te hebben verloren. De handel in edelmetaal wordt in Europa grotendeels geregeld door btw-wetgeving, door de 'bijzondere regeling voor beleggingsgoud' in het bijzonder. Deze Europese wetgeving laat de lidstaten in drie groepen uiteenvallen met ieder een eigen regime van handhaving en toezicht. In lidstaten die een gereguleerde goudmarkt hebben (in de praktijk uitsluitend de UK), lidstaten die kiezen voor wat genoemd kan worden een praktische sluiting van de goudmarkt voor 'particulieren' (dat blijken stuk voor stuk landen te zijn die niet meedoen aan de Euro als Polen), en lidstaten die kiezen voor een goudmarkt die open lijkt maar in werkelijkheid bewaakt wordt met zogeheten 'flankerende maatregelen'. Maatregelen die in de volksmond gewoon strafmaatregelen heten (dat blijken stuk voor stuk lidstaten te zijn die meedoen aan de Euro als Nederland). Die strafmaatregelen kunnen werking krijgen zodra niet aan de voorwaarden verbonden aan de toepassing van de btw-vrijstelling voor de transacties met goud is voldaan. Belangrijk, niet goud is vrijgesteld van btw, de transactie is dat onder voorwaarden. En aangezien Nederland weigert ingezetenen die edelmetaal opkopen te voorzien van een btw-nummer, te laten voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling, is er iedere dag de kans dat die ingezetenen eerst aangemerkt worden als niet aangemelde btw-ondernemer, en vervolgens vanwege het verzuim worden getroffen door de strafmaatregelen. Slotstuk zou dan zijn het verkopen van om naheffing en boetes te kunnen betalen.

Rond dit thema vormen wij sinds 2008 een vast team met de leden van het kantoor Hoogesteger & Boerman.

Primair zijn wij uit op rechtsbescherming voor diegene die meer dan incidenteel (meer dan één keer) fysiek edelmetaal opkoopt. Daarvoor is nodig een btw-nummer. Feit is dat met een btw-nummer er vervolgens ook recht op teruggaaf van (op zilver, platina of palladium etc) betaalde btw bestaat. Die weg is voorlopig voor de meerderheid van opkopers afgesloten. De afloop van de (recht)zaken tot zover heeft opgeleverd dat 'particulieren' op een andere manier en onder voorwaarden hun op zilver etc betaalde btw terugkrijgen. De 'oplossing' loopt langs de achterdeur van artikel 29 Wet OB en is wat betreft de Belastingdienst akkoord.

Er is een belangrijke beperking aan de rechtsbescherming die wij kunnen organiseren, al krijgt iedere opkoper van edelmetaal een btw-nummer. De Inkomstenbelasting kent nog de zogeheten Richtige Heffing en sla de APV van een willekeurige Gemeente er maar op na. Uiteindelijk is er naast de zachte hand ook nog de harde hand van het bestuur.

Edelmetaal biedt in de Estate Planning mogelijkheden. En dan bedoelen we niet het uit zicht krijgen van Euro's door ze om te zetten in iets anders.

Wij ontvangen belangstellenden uitsluitend op afspraak, verstrekken geen koersadvies maar uitsluitend helderheid betreffende de werking van een set van regels. In elk geval is met dit stukje tot zover nog maar eens bevestigd; een transactie zonder risico van een andere partij bestaat niet. Maar dat is niet uniek verbonden aan edelmetaal.
Postadres:
Waregemstraat 18
1066 TL Amsterdam
Bezoekadres:
Berenstraat 7
1016 GG Amsterdam
Tel: 020 6155842
Fax: 020 6155856
Kamer van Koophandel Amsterdam 34190714
Terug naar de inhoud