Telefoon:  020 6155842


Telefoon:  020 6155842


Telefoon:  020 6155842

DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.

Telefoon:  020 6155842

Ga naar de inhoud
NL | EN
DOORGAAN IN 2021
Op zoek naar een goed, en dus betrouwbaar Administratiekantoor in Amsterdam. En dan?

Scholtz Administraties

Een Administratiekantoor in Amsterdam vinden, voor advies over uw administratie of belastingaangifte. Eerst vraagt u eens rond binnen uw sociaal netwerk. Een Administratiekantoor moet het hebben van mond-op-mond reclame afkomstig van een bekende. En dat is bij Scholtz Administraties niet anders. Doet u het zonder aanbeveling of doorverwijzing? Tip: Geef het een kans.

Doorgaan In 2021
Ons gezamenlijk motto is duidelijk.

Ervaren Administratiekantoor, Up To Date In Belastingen
Van een Administratiekantoor verwacht u dat deze kundig met cijfers en belastingwetten is. De belastingkundige monitoring van uw administratie is bij Scholtz Administraties altijd inbegrepen. U doet uw administratie samen met een ervaren boekhouder of salaris-administrateur. 35 jaar of langer in het vak. Heeft u als particulier, ondernemer of directeur-aandeelhouder een incidenteel fiscaal advies nodig? U bent hier op het juiste adres. In een bijzonder geval is verwijzing naar een specialist in één specifieke belastingsoort wijs. In dat geval ontvangt u van ons een short-list.

Administratie Op Maat
Een administratie van een onderneming is maatwerk. Of het nu om een administratie van een kleine onderneming gaat, een persoonlijke BV, een onderneming met personeel. Kleine ondernemers maken vaak veel werk van een administratie, met de bedoeling op externe administratiekosten te besparen. In die poging veroorzaken ze vaak die externe administratiekosten die ze niet willen. Een goed Administratie-Kantoor neemt geen totaaltellingen van de klant over, zonder zelf de onderliggende stukken te beoordelen. En beoordelen kost vaak meer tijd dan goed aangeleverde stukken verwerken.

Bij grotere ondernemingen is het eerder omgekeerd. De administratie is te beperkt of onvoldoende ingericht. Maar ongeacht, bijna alle ondernemingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren kunnen besparen op administratiekosten. En bovenal, alle ondernemers beperken het ondernemersrisico met een administratie die volledig en op maat is.

Ondernemen met TOZO en TONK

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers is door de overheid in het leven geroepen voor zelfstandige ondernemers, die door de corona-crisis in de problemen zijn gekomen. Deze bijzondere bijstand wordt door de Gemeente Amsterdam voortvarend verstrekt. Het vaststellen van de winst uit onderneming per maand is echter niet eenvoudig, en vooral de regels die van toepassing zijn op het toerekenen van kosten per tijdvak maken het er niet eenvoudiger op. Op de site van de Gemeente Amsterdam staat (in elk geval tot voor kort) ten onrechte dat voldaan moet worden aan het urencriterium. In werkelijkheid moet u in 2019 voldaan hebben aan het urencriterium. Bent u uitgenodigd financieel verslag te doen? Lees de voorwaarden goed voordat u uw winstverklaring indient. Of zoek hulp bij de winstvaststelling. Er zijn veel ondernemers die door de corona-crisis getroffen worden, maar wat betreft de TOZO buiten de boot vallen. Die ondernemers kunnen nog steeds hulp zoeken bij de Gemeente Amsterdam, en een beroep doen op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De TOZO-versoepeling is daarbij niet van toepassing. Daarnaast is er ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Een voorlopige aanspraak op deze regelingen eindigt vaak in een terugbetalingsverplichting vanwege 'te hoge' resultaten. Gebruik van gelden verkregen uit de regelingen voor investeringen of aflossing schulden leidt bijna altijd tot een schuld aan de Gemeente. In andere woorden, gebruik maken van de regelingen kan naar de bedoeling niet leiden tot een betere vermogenspositie.

Ik nodig u uit om een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek te maken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Scholtz
Scholtz Administraties - Bezoekadres (alleen op afspraak): Berenstraat 7 Amsterdam
Postadres: Waregemstraat 18 1066 TL Amsterdam - Kamer van Koophandel 68116128
Scholtz Administraties - Bezoekadres
(alleen op afspraak):
Berenstraat 7 Amsterdam
Postadres: Waregemstraat 18 1066 TL Amsterdam
Kamer van Koophandel 68116128
Scholtz Administraties - Bezoekadres (alleen op afspraak):
Berenstraat 7 Amsterdam
Postadres: Waregemstraat 18 1066 TL Amsterdam
Kamer van Koophandel 68116128
Terug naar de inhoud